ประชาสัมพันธ์: ขอเชิญ...ร่วมประกวดบิลค่าไฟบ้าน 3 เดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม 2560