ประชาสัมพันธ์: ขอเชิญทุกท่านร่วม Vote คลิป VDO อนุรัก์พลังงาน 1 - 30 เมษายน 2561 ชิงเงินรางวัลกว่า 1,500 บาท